Ÿ فضای کسب وکار
فضای کسب وکار به آن دسته از عوامل موثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی گفته می شود که مدیران بنگاه های اقتصادی نمی توانند آنها را مستقیما تغییر داده یا بهبود بخشند. مواردی همچون کیفیت دستگاه های حاکمیت، کیفیت زیر ساخت ها، ثبات قوانین و...
" بنگاه اقتصادی یا واحد اقتصادی عبارت است از شخصیت حقوقی یا شخصیت حقیقی که با ترکیب عوامل اقتصادی مختلف در تولید کالا یا خدمات فعالیت می کند. "
ازمهمترین اقدامات انجام شده در سال های اخیر در جهت پیشرفت فضای کسب و کار می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
1. ایجاد سایت اطلاع رسانی ثبت شرکت ها به آدرس http//sherkat. ssaa.ir به صورت دو زبانه با هدف شفاف سازی فرایندها و خدمات مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری در اختیار ذی نفعان ومتقاضیان آن قرار دارد.
2. ایجاد و تکمیل بانک اطلاعاتی اشخاص حقوقی با رویکرد اختصاص شناسه واحد برای اشخاص حقوقی کشور که امکان شناسایی وپیگیری مالیاتی وبانکی وقضایی و... را تسهیل می نمایند که در این خصوص سامانه استعلام شناسه ملی اشخاص حقوقی به آدرس www.ilenc.ir می باشد.
3. ایجاد سامانه پذیرش ثبت تأسیس و صورتجلسات تغییرات در جهت اجرای تکالیف سیاست های برنامه پنج ساله قوه قضاییه و هم چنین قانون مدیریت خدمات کشوری،ارائه خدمات ثبت شرکت ها از طریق درگاه اینترنتی به آدرس http//irsherkat.ssaa.ir به صورت غیر حضوری صورت می پذیرد. هرچند پیشرفت فناوری اطلاعات وارتباطات و در نتیجه، پیدایش ابزارهای ارتباطی و اطلاع رسانی نوین وبسیار پیشرفته در دنیای امروز، شکل های نوینی از نحوه انجام کارها و ارائه خدمات را پدید آورده است که موجب افزایش دقت،سرعت وشفافیت و کاهش زمان و هزینه و در نتیجه بهبود فضای کیفی کمی انجام کارها وخدمات وخدمات شده است. لکن تسهیلاتی که این فناوری برای انجام امور در اختیار می گذارد به نحوی است که باعث گردیده استفاده از این ابزارهای نوین به سرعت در حال گسترش باشد. پیش بینی می شود در آینده این شیوه به ابزار مسلط به انجام کارو نحوه ارائه خدمات تبدیل گردد. تاثیرات بیانی و شگرفی که استفاده از این فناوری برجای می گذارد به گونه ای است که بدون استفاده از آن، ساختار اداری حتی با وجود پیشرفت در تمامی زمینه های دیگر، از کارایی مطلوب برخوردار نخواهد بود.از این رو، بسیاری از کشورها سعی در توسعه فناوری اطلاعات در نظام اداری خود و اطلاع رسانی و ارائه خدمات از طریق ابزارها به طور خلاصه، تحقق دولت الکترونیکی هستند. مطالعات و بررسی های انجام شده در این خصوص حاکی از آن است که تلاش و رقابت گسترده ای در این زمینه میان کشورها در جریان می باشد. به همین منظور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای ارائه خدمات موثر و کارآمد به شهروندان با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به شرح اقدامات فوق اقدام نموده است که از جمله مزایای استفاده از فناوری اطلاعات در تعامل میان مردم و سازمان ثبت اسناد و املاک کشوردر حوزه ثبت شرکت ها؛قابلیت ارائه اطلاعات و خدمات در تمام اوقات شبانه روز، عدم نیاز به مراجعه حضوری برای دریافت اطلاعات وخدمات و کاهش تردد درون شهری،ارائه اطلاعات وخدمات سریع مطمئن، افزایش اثر بخشی و کارایی و کاهش هزینه های دولت، امکان درخواست ثبت تاسیس و تغییرات شرکت ها در کلیه نقاط کشور بدون مراجعه به واحد ثبتی مربوطه، افزایش رضایت مردم به دلیل ارائه بهتر اطلاعات و سریعتر خدمات، ایجاد سایت آگهی ها ثبت شرکت و موسسات غیر تجاری می باشد.
۴. اداره کل شرکت ها و موسسات غیر تجاری در راستای تسهیل فرایند ثبتی و همچنین ارتقاء شروع فضای کسب و کار در زمان ثبت شرکت تجاری اقدام به راه اندازی " بانک جامع تعیین نام و دسترسی آزاد " و رایگان برای جستجوی نام مورد درخواست نموده است ودرهمین راستا متقاضی می تواند قبل از درخواست ثبت شرکت نسبت به جستجوی نام درخواستی اقدام نماید و از طریق دسترسی در گام دوم سامانه پذیرش ثبت تاسیس شرکت ها http//irsherkat.ssaa.ir وهمچنین جستجوی نام درخواستی از سایت پورتال شناسه اشخاص حقوقی به آدرس www.ilenc.ir اقدام نمایند برای جستجوی نام هیچ هزینه ای اخذ نمی گردد. لذا متقاضی می تواند چندین نام را رایگان انتخاب نماید و پس از تایید نام، در زمان ثبت شرکت در مرحله انتهایی صرفا هزینه نام تایید شده پرداخت می گردد.
۵. ثبت الکترونیکی دفاتر ثبت شرکت ها به صورت آنلاین و حذف دفاتر سنتی و کاغذی: یکی از اقدامات جدید حوزه ثبت شرکت ها، حذف یک مرحله از مراحل ثبت شرکت ها می باشد بطوری که با راه اندازی سامانه الکترونیکی ثبت شرکت ها، مرحله ثبت کاغذی اسناد و آگهی های ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها اصلاح و حذف گردیده است به نحوی که دفاتر ثبت شرکت ها کاغذی به دفاتر الکترونیکی تبدیل گردیده است و دیگر نیاز به نوشتن اسناد شرکت ها نمی باشد و نسخه الکترونیکی دفاتر در بانک اطلاعاتی شرکت ها ذخیره می گردد‌. لذا یک مرحله از مراحل ثبت شرکت ها با توجه به موارد مذکور حذف گردیده است.
۶. ارسال الکترونیکی آگهی ثبتی به روزنامه رسمی کشور: در خصوص ارسال آگهی و اسناد ثبت شرکت ها به روزنامه رسمی، اداره ثبت شرکت ها در ایران در اجرای تکالیف اسناد فرادستی و بهبود فضای کسب و کارنسبت به ایجاد پنجره واحد در ارائه خدمات و همسانی اقدامات با روزنامه رسمی اقدام نموده است‌. در همین راستا نیز در جهت ارتقاء سلامت اداری آگهی های ثبتی به صورت الکترونیکی و آنلاین همزمان با ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها به روزنامه ارسال می گردد. لذا با توجه به مراتب فوق دریافت و چگونگی انتشار آگهی های ثبتی در روش جدید پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها به صورت الکترونیکی و آنلاین در سایت روزنامه رسمی قرار می گیرد. معذلک یک مرحله و همچنین مدت زمان یک روزه (موضوع گزارش بانک جهانی ) مبنی بر درج آگهی تشکیل شرکت در روزنامه رسمی به علت ایجاد پنجره واحد بین دو دستگاه مذکور اصلاح شده و به نحوی در مرحله ثبتی قبلی ادغام و تصحیح گردیده است. با توجه به تغییرات جدید آگهی های الکترونیکی موجود در سایت روزنامه رسمی قابل استناد و اعتبار بوده وبه صورت آنلاین نیز قابل دسترسی برای عموم می باشد و برای ایجاد کسب و کارو استناد نزد مراجع قضایی و اداری و مالی، درج آگهی در آرشیو الکترونیک روزنامه رسمی کفایت می نماید ونیازی به استناد به انتشار کاغذی روزنامه رسمی نمی باشد.
۷. ایجاد پنجره واحد با اداره ثبت احوال: درجهت صحت سنجی اطلاعات اشخاص ایرانی، ارتباط با سامانه ثبت احوال به صورت برخط فراهم شده است و اطلاعات اشخاص حقیقی به صورت الکترونیکی و آنلاین صحت سنجی می گردد. لذا یکی از مدارک مورد نیاز که مدارک هویتی مورد تایید در دفاتر اسناد رسمی بوده است با این ارتباط الکترونیکی حذف و متقاضی با تکمیل اطلاعات اشخاص بدون نیاز به ارسال کپی برابر اصل مدارک هویتی می تواند شرکت ثبت نماید.
۸. ارائه تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی : در این خصوص با هماهنگی با دستگاه های متولی از جمله وزارت اطلاعات رصد و شناسایی سرمایه گذار خارجی و هم چنین اعطای کد فراگیر اتباع خارجی به صورت سرویس های الکترونیکی و بدون مراجعه حضوری صورت می پذیرد.
۹. ارتباط الکترونیکی با سازمان امور مالیاتی کشور: با توجه به تکالیف مقرر در قوانین و مقررات مبنی بر رصد بدهکاران مالی با راه اندازی سرویس بر خط مبنی بر شناسایی بدهکاران مالیاتی و ممنوعیت های قانونی آنان، به صورت آنلاین و بدون لزوم مراجعه حضوری و توقف از انجام عملیات، رصد و اجرای تکالیف اقدام می گردد. با وجود اجرای این مهم سازمان امور مالیاتی تا کنون در خصوص ارتباط الکترونیکی برای حذف یک مرحله در خصوص پلمب دفاتر تجارتی و همچنین تشکیل پرونده شرکت ها اقدام ننموده است.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
sling tv
چهارشنبه 9 بهمن 1398 06:00 ق.ظ
When some one searches for his required thing, therefore he/she wants to be available that in detail, thus that thing is maintained over here.
https://asksylphoflight.tumblr.com/ sling tv
یکشنبه 15 دی 1398 08:21 ق.ظ
I am truly delighted to read this website posts which consists of lots of useful information, thanks
for providing these kinds of statistics.
http://tinyurl.com
پنجشنبه 12 دی 1398 02:45 ب.ظ
Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire in fact
enjoyed account your blog posts. Anyway I'll be subscribing to your feeds and
even I achievement you access consistently quickly.
match.com
چهارشنبه 11 دی 1398 11:01 ق.ظ
We stumbled over here by a different web page
and thought I should check things out. I like
what I see so now i'm following you. Look forward to
checking out your web page yet again.
match.com free trial
دوشنبه 9 دی 1398 04:04 ق.ظ
Very descriptive article, I liked that bit. Will
there be a part 2?
coconut oil
شنبه 30 آذر 1398 01:45 ق.ظ
Howdy! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this
site? I'm getting sick and tired of Wordpress because I've had issues with hackers and I'm looking at options for
another platform. I would be great if you
could point me in the direction of a good platform.
coconut oil
پنجشنبه 28 آذر 1398 12:14 ب.ظ
Unquestionably believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the net the
simplest thing to be aware of. I say to you,
I certainly get annoyed while people think about worries that they just don't know about.

You managed to hit the nail upon the top and also
defined out the whole thing without having side-effects ,
people can take a signal. Will probably be back to get more.
Thanks
coconut oil
دوشنبه 25 آذر 1398 12:41 ق.ظ
I got this web site from my friend who told me on the topic of this web site and now
this time I am visiting this site and reading very informative content here.
ps4 games
جمعه 22 آذر 1398 11:49 ق.ظ
I know this web page provides quality based content and other material, is there any other website which gives
such data in quality?
ps4 games
پنجشنبه 21 آذر 1398 09:41 ب.ظ
This is a great tip especially to those fresh to the blogosphere.
Brief but very accurate information… Thanks for sharing this one.
A must read post!
ps4 games
پنجشنبه 21 آذر 1398 06:35 ق.ظ
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could
add to my blog that automatically tweet my newest twitter
updates. I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading
your blog and I look forward to your new updates.
ps4 games
سه شنبه 19 آذر 1398 09:55 ب.ظ
Paragraph writing is also a excitement, if you know afterward you can write if not it is complex to write.
quest bars cheap
شنبه 16 آذر 1398 03:07 ب.ظ
Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to and
you are just too fantastic. I really like what you have acquired here,
really like what you are saying and the way in which
you say it. You make it enjoyable and you still care
for to keep it smart. I cant wait to read much more from you.
This is really a great web site.
ps4 games
پنجشنبه 14 آذر 1398 12:26 ق.ظ
I think what you said made a great deal of sense. But, what about this?
what if you added a little content? I mean, I
don't wish to tell you how to run your blog, but suppose you added something that makes people desire more?
I mean دیجیتال - اقدامات انجام شده در سال
های اخیر در جهت توسعه فضای کسب و
کار is kinda plain. You should glance at Yahoo's front page and watch how they create post headlines to grab viewers interested.
You might add a related video or a related picture
or two to get people excited about everything've written. Just my opinion, it
would bring your posts a little bit more interesting.
quest bars cheap
چهارشنبه 13 آذر 1398 06:59 ق.ظ
It's fantastic that you are getting thoughts from this
piece of writing as well as from our argument made at this place.
quest bars cheap
یکشنبه 10 آذر 1398 03:53 ب.ظ
I'm extremely inspired together with your writing talents and also with the format on your weblog.
Is this a paid subject or did you modify it your self? Either way stay up
the nice high quality writing, it is uncommon to look a nice blog like this one these days..
tinyurl.com
دوشنبه 4 آذر 1398 03:15 ق.ظ
Greetings from Colorado! I'm bored to death at work
so I decided to browse your website on my iphone during lunch break.
I really like the knowledge you present here and can't wait to
take a look when I get home. I'm shocked at how fast your blog loaded
on my cell phone .. I'm not even using WIFI, just
3G .. Anyhow, awesome blog!
http://tinyurl.com
یکشنبه 3 آذر 1398 01:42 ب.ظ
Thanks very interesting blog!
http://tinyurl.com
یکشنبه 3 آذر 1398 03:57 ق.ظ
What a stuff of un-ambiguity and preserveness
of valuable knowledge about unexpected feelings.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آخرین پست ها

شرایط و مدارک لازم جهت ثبت شرکت کنسرسیوم..........شنبه 10 اسفند 1398

اختیارات هیات مدیره شرکت سهامی..........شنبه 10 اسفند 1398

شرکت کارگزاری و نحوه ی ثبت آن..........یکشنبه 27 بهمن 1398

تصمیماتی که پس از ثبت شرکت باید در دفتر ثبت شرکت ها آگهی شوند..........یکشنبه 27 بهمن 1398

لزوم ثبت شرکت خارجی، شعبه و نمایندگی در قانون ثبت شرکت ها..........دوشنبه 7 بهمن 1398

لزوم ثبت شرکت خارجی، شعبه و نمایندگی در قانون ثبت شرکت ها..........دوشنبه 7 بهمن 1398

ثبت شرکت پس از لغو تحریم ها..........چهارشنبه 2 بهمن 1398

تغییر انواع شرکت در قانون تجارت و لزوم ثبت آن..........شنبه 28 دی 1398

قوانین ثبت اختراع و اکتشاف ..........شنبه 28 دی 1398

رکن تصمیم گیرنده، اداره کننده و کنترل کننده شرکت مختلط سهامی..........چهارشنبه 18 دی 1398

امتیازات ثبت علامت تجاری چیست ؟..........شنبه 16 آذر 1398

مدارک لازم جهت ثبت شرکت های خارجی در ایران و نمایندگی آن ..........شنبه 16 آذر 1398

نقل و انتقال سهام شرکت..........پنجشنبه 30 آبان 1398

افزایش و کاهش سرمایه شرکت..........پنجشنبه 30 آبان 1398

ثبت شرکت لیزینگ , نمونه اساسنامه شرکت لیزینگ ..........یکشنبه 11 شهریور 1397

همه پستها

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic